آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - ۰۹:۳۸:۳۶

عمليات راهبري , بهره برداري , نگهداري و تعميرات و رفع اتفاقات از انشعابات , شبكه هاي جمع آوري و خطوط انتقال فاضلاب منطقه غرب بندرعباس

آخرین بروزرسانی توسط حوریه افندی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ - ۱۲:۳۱:۰۷
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
ساعت بازگشایی : ۱۰:۰۰
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
نوع مناقصه : یک مرحله ای
نام روزنامه : روزان-نداي هرمزگان
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
بهای خرید اسناد : 3,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
نام بانک و شماره حساب : صادرات - 0102934990003
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 1,803,000,000 ریال

                                                                         نوبت اول

تجديد فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد به ‏‏‏استناد قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 17/11/83 مناقصه با موضوع  : عملیات راهبری ، بهره برداري ، نگهداري و تعميرات و رفع اتفاقات از شبکه های جمع آوری ، خطوط انتقال و انشعابات فاضلاب غرب شهر بندرعباس  با مبلغ برآورد  430/199/046/ 36 ريال (  سی و شش ميليارد و چهل و شش میلیون و يكصد و نود و نه هزار و چهارصد و سي  ريال ) براي مدت دو سال و  ضمانتنامه شركت در فرايند ارجاع كار به مبلغ   000/000/803/1  ريال  ( یک میلیارد و هشتصد وسه  میلیون ريال ) به پيمانكار ‏داراي  رتبه 4 آب و رتبه 4 بهره برداری فاضلاب بر مبنای آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری از شبکه های فاضلاب مورد تایید شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و طبق ضوابط مندرج در آیین نامه مذکور و دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی  از اداره كار و رفاه اجتماعي  واگذارنمايد. از كليه شركتهاي صلاحيت دار كه متقاضي شركت در مناقصه مذكور هستند دعوت مي شود از ‏‏تاريخ درج آگهي به مدت هفت روز  با ارائه معرفي نامه كتبي و فيش واريزي به مبلغ 000/00 0 /3ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر بابت خريد اسناد ‏‏مناقصه در ساعات اداري به امور قراردادها اين شركت به نشاني بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي مراجعه و اسناد مربوطه را دريافت نمايند . و متقاضي مي تواند مبلغ ‏‏ضمانتنامه  را به يكي از صور پيش بيني شده در آئين نامه تضمين در معاملات دولتي كه ‏‏در اسناد مناقصه درج مي باشد ، ارائه نمايد . مناقصه گران پس از دريافت و مطالعه اسناد مناقصه ، اسناد مربوطه را تكميل و در پاكت لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان تحويل نمايند، مهلت ارائه پيشنهاد تا ساعت 14 مورخ 23/02/97مي باشد و پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (65) در ساعت 10 مورخ  26/02/96 در كميسيون مناقصه بازگشايي خواهد شد و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است  .  ‏در ضمن علاقمندان مي توانند به سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب به نشاني:    سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب به نشاني:     WWW.Abfa Hormozgan.Com‏   مراجعه نمايند .                            

هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.                                  روابط عمومي و آموزش همگاني  

                                                                                                    شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:1,159,431
  • بازدید ها:
    • امروز:1,535
    • این هفته:17,989
    • این ماه:84,676
    • سال:911,244