آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - ۰۹:۳۸:۳۶

عمليات راهبري , بهره برداري , نگهداري و تعميرات و رفع اتفاقات از انشعابات , شبكه هاي جمع آوري و خطوط انتقال فاضلاب منطقه شرق بندرعباس

آخرین بروزرسانی توسط حوریه افندی در تاریخ ۱۳۹۷/۰۲/۲۴ - ۱۱:۵۶:۱۸
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
ساعت بازگشایی : ۱۰:۰۰
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
نوع مناقصه : یک مرحله ای
نام روزنامه : نگاه روز -دنياي اقتصاد
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۷/۰۱/۲۹
بهای خرید اسناد : 3,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
نام بانک و شماره حساب : صادرات - 0102934990003
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 1,740,000,000 ریال

نوبت اول

تجديد فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد به ‏‏‏استناد قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 17/11/83 مناقصه با موضوع  : عمليات راهبري ، بهره برداري، نگهداري ، تعميرات و رفع اتفاقات از انشعابات،و شبكه هاي جمع آوري و خطوط انتقال فاضلاب منطقه شرق شهر بندرعباس با مبلغ برآورد 739/750/672/34 ريال (سي و چهار ميليارد و ششصد و هفتاد و دو ميليون و هفتصد و پنجاه هزار و هفتصد و سي و نه ريال ) براي مدت دو سال و  ضمانتنامه  شركت در فرايند ارجاع كار به مبلغ   000/000/740/1ريال  ( يك ميليارد و هفتصد و چهل ميليون ريال ) به پيمانكار ‏داراي رتبه 4 آب و رتبه 4 بهره برداري فاضلاب  بر مبناي آيين نامه تشخيص صلاحيت شركت هاي بهره برداري و نگهداري از شبكه هاي فاضلاب مورد تاييد شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و طبق ضوابط مندرج در آيين نامه مذكور و داراي گواهينامه صلاحيت ايمني از اداره كار و رفاه اجتماعي واگذارنمايد. از كليه شركتهاي صلاحيت دار كه متقاضي شركت در مناقصه مذكور هستند دعوت مي شود از ‏‏تاريخ درج آگهي به مدت هفت روز  با ارائه معرفي نامه كتبي و فيش واريزي به مبلغ 000/000/ 3 ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر بابت خريد اسناد ‏‏مناقصه در ساعات اداري به امور قراردادها اين شركت به نشاني بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي مراجعه و اسناد مربوطه را دريافت نمايند . و متقاضي مي تواند مبلغ ‏‏ضمانتنامه  را به يكي از صور پيش بيني شده در آئين نامه تضمين در معاملات دولتي كه ‏‏در اسناد مناقصه درج مي باشد ، ارائه نمايد . مناقصه گران پس از دريافت و مطالعه اسناد مناقصه ، اسناد مربوطه را تكميل و در پاكت لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان تحويل نمايند، مهلت ارائه پيشنهاد تا ساعت 13 مورخ 23/02/97 مي باشد و پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (65) در ساعت 10 مورخ 26/02/97 در كميسيون مناقصه بازگشايي خواهد شد و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است  .  ‏در ضمن علاقمندان مي توانند به سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب به نشاني:    سايت اينترنتي شركت آب و فاضلاب به نشاني:     WWW.Abfa Hormozgan.Com‏   مراجعه نمايند .      

هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.       

                                                                                        روابط عمومي و آموزش همگاني                                                                                                      

                                                                                     شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان      

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:1,159,476
  • بازدید ها:
    • امروز:1,580
    • این هفته:18,034
    • این ماه:84,721
    • سال:911,289