آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - ۰۹:۳۸:۳۶

بهره برداري , نگهداري و تعميرات تاسيسات آب منطقه شرق بندرعباس

آخرین بروزرسانی توسط حوریه افندی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ - ۰۸:۵۵:۴۴
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۶/۱۰/۱۱
ساعت بازگشایی : ۰۹:۱۸
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
نوع مناقصه : یک مرحله ای
نام روزنامه : روزان-گامرون
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۶/۱۰/۱۱
بهای خرید اسناد : 1,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
نام بانک و شماره حساب : صادرات - 0102934990003
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 303,000,000 ریال

فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد به ‏‏‏استناد قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 17/11/83 مناقصه با موضوع  : بهره برداري , نگهداري و تعميرات تاسيسات آب منطقه شرق بندرعباس به شرح اسناد مناقصه با مبلغ برآورد 852/684/284/85 ريال  (نود ميلياردو هفتصد و چهل و پنج  ميليون و هتصد و پنجاه و سه هزار و ششصد و چهل و چهار ريال ) و  ضمانتنامه  شركت در فرايند ارجاع كار به مبلغ  000/000/030/3 ريال  ( سه ميليارد و سی  ميليون ريال ) به پيمانكار ‏داراي  رتبه 5 آب و داراي گواهينامه صلاحيت ايمني واگذارنمايد. از كليه شركتهاي صلاحيت دار كه متقاضي شركت در مناقصه مذكور هستند دعوت مي شود از ‏‏تاريخ درج آگهي به مدت هفت روز  با ارائه معرفي نامه كتبي و فيش واريزي به مبلغ 000/000/ 2 ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر بابت خريد اسناد ‏‏مناقصه در ساعات اداري به امور قراردادها اين شركت به نشاني بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي مراجعه و اسناد مربوطه را دريافت نمايند . و متقاضي مي تواند مبلغ ‏‏ضمانتنامه  را به يكي از صور پيش بيني شده در آئين نامه تضمين در معاملات دولتي كه ‏‏در اسناد مناقصه درج مي باشد ، ارائه نمايد . مناقصه گران پس از دريافت و مطالعه اسناد مناقصه ، اسناد مربوطه را تكميل و در پاكت لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان تحويل نمايند، مهلت ارائه پيشنهاد تا ساعت 14 مورخ 03/11/96 مي باشد و پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (70) در ساعت 10 مورخ 08/11/96 در كميسيون مناقصه بازگشايي خواهد شد و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است  .    

   هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.       

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:1,159,480
  • بازدید ها:
    • امروز:1,584
    • این هفته:18,038
    • این ماه:84,725
    • سال:911,293