آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - ۰۹:۳۸:۳۶

نگهداري و تعميرات تاسيسات كلر زني استان

آخرین بروزرسانی توسط حوریه افندی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ - ۰۸:۵۶:۱۳
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
ساعت بازگشایی : ۰۹:۰۸
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۶/۱۱/۰۸
نوع مناقصه : یک مرحله ای
نام روزنامه : نداي هرمزگان-اطلاعات
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۶/۱۰/۱۰
بهای خرید اسناد : 1,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
نام بانک و شماره حساب : صادرات - 0102934990003
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 181,688,600 ریال

تجديد فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد به ‏‏‏استناد قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 17/11/83 مناقصه با موضوع  : نگهداري و تعميرات تاسيسات كلر زني استان با مبلغ برآورد ريال  784/771/633/3 ريال ( سه ميليارد و ششصد و سي و سه ميليون و هفتصد و هفتاد و يك هزار و هفتصد و هشتاد و چهار ريال )و  ضمانتنامه  شركت در فرايند ارجاع كار به مبلغ   600/688/181  (  يكصد و هشتاد و يك ميليون و ششصد و هشتاد و هشت هزار و ششصد ريال ) به پيمانكار ‏داراي مجوز از اداره كار , رفاه  و امور  اجتماعي واگذارنمايد. از كليه شركتهاي صلاحيت دار كه متقاضي شركت در مناقصه مذكور هستند دعوت مي شود از ‏‏تاريخ درج آگهي به مدت شش روز  با ارائه معرفي نامه كتبي و فيش واريزي به مبلغ 000/00 0 /1ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر بابت خريد اسناد ‏‏مناقصه در ساعات اداري به امور قراردادها اين شركت به نشاني بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي مراجعه و اسناد مربوطه را دريافت نمايند . و متقاضي مي تواند مبلغ ‏‏ضمانتنامه  را به يكي از صور پيش بيني شده در آئين نامه تضمين در معاملات دولتي كه ‏‏در اسناد مناقصه درج مي باشد ، ارائه نمايد . مناقصه گران پس از دريافت و مطالعه اسناد مناقصه ، اسناد مربوطه را تكميل و در پاكت لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان تحويل نمايند، مهلت ارائه پيشنهاد تا ساعت 14 مورخ 03/11/96 مي باشد و پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (65) در ساعت 10 مورخ 08/11/96 در كميسيون مناقصه بازگشايي خواهد شد و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است  . 

هزينه درج آگهي به عهده برنده مناقصه مي باشد.                                              

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:1,159,453
  • بازدید ها:
    • امروز:1,557
    • این هفته:18,011
    • این ماه:84,698
    • سال:911,266