آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - ۰۹:۳۸:۳۶

عملیات راهبری ، بهره برداري ، نگهداري و تعميرات و رفع اتفاقات از شبکه های جمع آوری و انشعابات فاضلاب غرب بندرعباس

آخرین بروزرسانی توسط حوریه افندی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ - ۰۸:۵۷:۱۵
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
ساعت بازگشایی : ۱۰:۱۹
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
نوع مناقصه : یک مرحله ای
نام روزنامه : خراسان
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
بهای خرید اسناد : 3,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
نام بانک و شماره حساب : صادرات - 0102934990003
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 1,519,000,000 ریال

اصلاحيه فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد به ‏‏‏استناد قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 17/11/83 مناقصه با موضوع  : عملیات راهبری ، بهره برداري ، نگهداري و تعميرات و رفع اتفاقات از شبکه های جمع آوری و انشعابات فاضلاب غرب بندرعباس  با مبلغ برآورد  696/047/363/30ريال (  سی میلیارد و سیصد و شصت و سه میلیون و چهل و هفت هزار و ششصد و نود شش ريال ) و  ضمانتنامه شركت در فرايند ارجاع كار به مبلغ   000/000/519/1  ريال  ( یک میلیارد و پانصد و نوزده میلیون ريال ) به پيمانكار ‏داراي  رتبه 4 آب از سازمان برنامه و بودجه بهمراه رتبه 4بهره برداری فاضلاب بر مبنای آیین نامه تشخیص صلاحیت شرکت های بهره برداری و نگهداری از شبکه های فاضلاب مورد تایید شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور و طبق ضوابط مندرج در آیین نامه مذکور و دارای گواهینامه صلاحیت ایمنی   واگذارنمايد. از كليه شركتهاي صلاحيت دار كه متقاضي شركت در مناقصه مذكور هستند دعوت مي شود از ‏‏تاريخ درج آگهي به مدت هفت روز  با ارائه معرفي نامه كتبي و فيش واريزي به مبلغ 000/00 0 /3ریال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر بابت خريد اسناد ‏‏مناقصه در ساعات اداري به امور قراردادها اين شركت به نشاني بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي مراجعه و اسناد مربوطه را دريافت نمايند . و متقاضي مي تواند مبلغ ‏‏ضمانتنامه  را به يكي از صور پيش بيني شده در آئين نامه تضمين در معاملات دولتي كه ‏‏در اسناد مناقصه درج مي باشد ، ارائه نمايد . مناقصه گران پس از دريافت و مطالعه اسناد مناقصه ، اسناد مربوطه را تكميل و در پاكت لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان تحويل نمايند، مهلت ارائه پيشنهاد تا ساعت 14 مورخ 16/10/96مي باشد و پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (65) در ساعت 10 مورخ  18/10/96 در كميسيون مناقصه بازگشايي خواهد شد و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است  . 

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:1,159,464
  • بازدید ها:
    • امروز:1,568
    • این هفته:18,022
    • این ماه:84,709
    • سال:911,277