آخرین بروزرسانی:۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - ۰۹:۳۸:۳۶

راهبري , بهره برداري , نگهداري و تعميرات انشعابات و شبكه فاضلاب شرق شهر

آخرین بروزرسانی توسط حوریه افندی در تاریخ ۱۳۹۶/۱۱/۰۸ - ۰۸:۵۶:۵۰
زمان انتشار‌ : ۱۳۹۶/۰۷/۲۲
ساعت بازگشایی : ۰۹:۳۹
تاریخ باز گشایی : ۱۳۹۶/۱۰/۱۸
نوع مناقصه : یک مرحله ای
نام روزنامه : شاخه سبز
تاریخ چاپ روزنامه : ۱۳۹۶/۰۹/۲۲
بهای خرید اسناد : 3,000,000 ریال
تاریخ خرید اسناد (حد اکثر) : ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
نام بانک و شماره حساب : صادرات - 0102934990003
مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 1,230,000,000 ریال

 

اصلاحيه فراخوان مناقصه عمومي يك مرحله اي

شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان به عنوان دستگاه مناقصه گزار در نظر دارد به ‏‏‏استناد قانون برگزاري مناقصات به شماره 130890 مورخ 17/11/83 مناقصه با موضوع  :راهبري , بهره برداري , نگهداري و تعميرات انشعابات و شبكه فاضلاب شرق شهر بندرعباس با مبلغ برآورد 079/605/592/24 ريال ( بيست و چهار ميليارد و پانصد و نود و دو ميليون و ششصد و پنج هزار و هفتاد و نه ريال ) و  ضمانتنامه  شركت در فرايند ارجاع كار به مبلغ   000/000/230/1 ريال  ( يك ميليارد و دويست و سي ميليون ريال ) به پيمانكار ‏داراي  رتبه 4 آب از سازمان برنامه و بودجه بهمراه رتبه 4 بهره برداري فاضلاب  بر مبناي آيين نامه تشخيص صلاحيت شركت هاي بهره برداري و نگهداري از شبكه هاي فاضلاب مورد تاييد شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور و طبق ضوابط مندرج در آيين نامه مذكور و داراي گواهينامه صلاحيت ايمني واگذارنمايد. از كليه شركتهاي صلاحيت دار كه متقاضي شركت در مناقصه مذكور هستند دعوت مي شود از ‏‏تاريخ درج آگهي به مدت هفت روز  با ارائه معرفي نامه كتبي و فيش واريزي به مبلغ 000/000/ 3 ريال به شماره حساب سپهر 0102934990003 بانك صادرات شعبه گلشهر بابت خريد اسناد ‏‏مناقصه در ساعات اداري به امور قراردادها اين شركت به نشاني بندرعباس ‏‏‏- بلوار ناصر - جنب بيمارستان شريعتي مراجعه و اسناد مربوطه را دريافت نمايند . و متقاضي مي تواند مبلغ ‏‏ضمانتنامه  را به يكي از صور پيش بيني شده در آئين نامه تضمين در معاملات دولتي كه ‏‏در اسناد مناقصه درج مي باشد ، ارائه نمايد . مناقصه گران پس از دريافت و مطالعه اسناد مناقصه ، اسناد مربوطه را تكميل و در پاكت لاك و مهر شده به دبيرخانه شركت آب و فاضلاب استان هرمزگان تحويل نمايند، مهلت ارائه پيشنهاد تا ساعت 14 مورخ 16/10/96 مي باشد و پيشنهادات واصله پس از ارزيابي كيفي مناقصه گران و احراز حداقل امتياز لازم (65) در ساعت 10 مورخ 18/10/96 در كميسيون مناقصه بازگشايي خواهد شد و حضور يك نفر نماينده از طرف هر يك از پيشنهاد دهندگان در جلسه بازگشايي پيشنهادها آزاد است  . 

برای خرید اسناد مناقصه ابتدا باید در سایت وارد شوید و در صورتی که عضو سایت نیستید می توانید ثبت نام نمایید.
  • تعداد بازدید کل:1,159,444
  • بازدید ها:
    • امروز:1,548
    • این هفته:18,002
    • این ماه:84,689
    • سال:911,257